موکت چاپی طرح گلسا
حداکثر عرض موکت 4 متر
رول 25 متری

تنوع رنگ :
گلسا - گلی ( 100425 )
گلسا - کرم ( 100430 )
گلسا - طوسی ( 100435 )