موکت چاپی طرح پارکت
حداکثر عرض موکت 4 متر
رول 25 متری

تنوع رنگ :
پارکت - کرم ( 110030 )
پارکت - طوسی ( 110035 )
پارکت - بژ ( 110080 )