موکت چاپی طرح مهتاب
حداکثر عرض موکت 4 متر
رول 25 متری

تنوع رنگ :
مهتاب - طوسی ( mahtab35 )