موکت چاپی طرح آنتیک
حداکثر عرض موکت 4 متر
رول 25 متری

تنوع رنگ :
آنتیک - طوسی ( antique35 )