حداکثر عرض موکت 4 متر
رول 25 متری

تنوع رنگ :
کبریتی - کرم ( 20030 )