موکت چاپی طرح ماهور
حداکثر عرض موکت 4 متر
رول 25 متری

تنوع رنگ :
ماهور - کرم ( mahur30 )
ماهور - طوسی ( mahur35 )