موکت چاپی طرح افسون
حداکثر عرض موکت 4 متر
رول 25 متری

تنوع رنگ :
افسون - طوسی ( 100235 )