موکت مخمل بهار
موکت مخمل بهار
حداکثر عرض موکت 4 متر رول 25 متری