موکت چاپی طرح مرجان
حداکثر عرض موکت 4 متر
رول 25 متری

تنوع رنگ :
مرجان - کرم ( 270030 )