موكت مخمل طرح طوبی
حداکثر عرض موکت 4 متر
رول 25 متری

تنوع رنگ :
طوبی - شکلاتی ( 10005 )
طوبی - زرشکی ( 10040 )
طوبی - قهوه ای ( 10070 )