موكت مخمل طرح شروین
حداکثر عرض موکت 4 متر
رول 25 متری

تنوع رنگ :
شروین - شکلاتی ( 50005 )
شروین - زرشکی ( 50040 )
شروین - قهوه ای ( 50070 )