كفپوش هاي خودروئي
كفپوش هاي خودروئي
شركت موكت فيروزه توليد كننده انواع موكتهاي نمدي ويژه كفپوش خودرو در سايزها، وزن و اندازه هاي مختلف مي باشد. موكتهاي توليدي اين شركت در بخشهاي مختلف بدنه موتور و كف و سقف خودرو كاربرد دارد