نمايشگاه فرش و كفپوش دموتكس چين

نمايشگاه فرش و كفپوش از 5 تا 7 فرورديت ماه سال 1393 در شانگهاي چين بر پا خواهد شد

DOMOTEX 2014, 25 - 27 March

اين نمايشگاه با هدف باز نمودن منظر جديدي بر روي دنياي پوشش كف شامل بازارهاي جديد، محصولات جديد و مفاهيم تازه، برگزار مي شود و ....


تاریخ انتشار: 1398/10/23