نمايشگاه فرش و كفپوش دموتكس آلمان

نمايشگاه فرش و كفپوش از 21 تا 24 ديماه سال 1392 در هانوفر آلمان بر پا خواهد شد

DOMOTEX 2014, 11 - 14 January


موضوع هاي مطرح در اين نمايشگاه: حوله دست و صورت و حمام- روميزي و منسوجات آشپزخانه- پارچه هاي رومبلي- پرده كركره- پرده و نوار پرده اي- ملحفه- روبالشي- روتشكي- انواع كف پوش شامل: موكت و فرش ماشيني و انواع بافته هاي منزل و ....

تاریخ انتشار: 1398/11/17