نمايشگاه بين‌المللي منسوجات خانگي-فرانكفورت

تاريخ: Wed, 01/14/2015 - Sat, 01/17/2015 معادل 24 تا 27 ديماه 1393

سيكل برگزاري: سالانه

كشور: Germany

شهر: Frankfurt

مكان: محوطه نمايشگاهي شهر فرانكفورت


براي اطلاع از موضوعات ارائه شده در اين نمايشگاه به اين آدرس اينترنتي مراجعه كنيد:

http://www.heimtextil.messefrankfurt.com

تاریخ انتشار: 1398/10/23