نمايشگاه ايتما 2015

اين نمايشگاه از 12 تا 19 نوامبر 2015 مطابق با 21 تا 28 آبان 1393 در ميلان ايتاليا برگزار خواهد شد.

نوآوري هاي فناوري و صنعت نساجي موضوع اصلي اين نمايشگاه مي باشد.

تاریخ انتشار: 1398/10/23