زۆرترین پاناییە مووکیت 4 میتر بێت
Roll 25 meter

تنوع رنگ :
گلسا - گۆڵی ( 100425 )
گلسا - سپات(سپی واش) ( 100430 )
گلسا - توسی ( 100435 )