پێشانگەی قاڵی و کەفپۆشی دمۆتکسی چین

DOMOTEX 2014, 25 - 27 March

 ئەم پێشانگایە بە ئامانجی کردنەوەی ڕوانگەیکی نوێ بەرەو دونیای پۆشەنی کەف وەکوو بازاڕەکانی نوێ‌، بەرهەمەکانی نوێ‌ و مەبەستەکانی نوێ و ... بەڕێوەدە‌چێ

تاریخ انتشار: 1398/12/5