موكت كبريتي

عنوان

شرح

کد

نام محصول و رنگ

کبریتی شکلاتی

205

نام محصول

کبریتی

200

نام رنگ

شکلاتی

05

عرض های متعارف

2, 3, 3.66 meters

طول رول

رول 25 متری (25 meter roll)

عرض موکت

حداکثر عرض موکت 4 متر می باشد

کبریتی شکلاتی : 205
کبریتی شکلاتی : 205
کبریتی قهوه ای : 210
کبریتی قهوه ای : 210
کبریتی آبی : 215
کبریتی آبی : 215
کبریتی گلبهی : 220
کبریتی گلبهی : 220
کبریتی گلی : 225
کبریتی گلی : 225
کبریتی کرم : 230
کبریتی کرم : 230
کبریتی طوسی : 235
کبریتی طوسی : 235
کبریتی زرشکی : 240
کبریتی زرشکی : 240
کبریتی کاکائوئی : 245
کبریتی کاکائوئی : 245
کبریتی سبز یشمی : 250
کبریتی سبز یشمی : 250
کبریتی هلوئی : 255
کبریتی هلوئی : 255
کبریتی یاسی : 260
کبریتی یاسی : 260
کبریتی شکلاتی