تنديس صادر كننده نمونه سالهاي 88 و 89

تنديس صادر كننده نمونه سال 1388 و سال 1389

در سال 1388 و 1389 ، دو سال پياپي، شركت موكت فيروزه يزد بعنوان صادر كننده نمونه مورد حمايت و تشويق مقامات استاني قرار گرفته و مفتخر به دريافت تنديس يادبود گرديده است

قدردانی : 1تعداد بازدید : 3745